Help
Sluit helpscherm

Hulp bij inlogvenster

Op dit venster kunt u inloggen met behulp van uw gebruikerscode en wachtwoord.

Aanmeldvenster Gemeente Buren:


Aanslagnummer (volledig):
Aanslagbedrag:


Gebruik de volledige 15 posities van het aanslagnummer, zoals dat staat vermeld op de aanslag. Het bedrag dient ingevuld te worden inclusief de centen, met of zonder komma.


Let op deze login is alleen voor bedrijven. Voor de burgers is het mogelijk om het taxatieverslag op te vragen via MijnOverheid - Wonen - WOZ gegevens. Let op: Deze loginpagina is alleen voor bedrijven, aanslagen voor burgers kunnen alleen via de DigiD login opgevraagd worden.

LET OP!
Voor het bekijken van sommige documenten (adobe acrobat, te herkennen aan het -symbooltje) is het nodig de gratis adobe® reader® te installeren. Hiervoor kunt u op onderstaande link klikken: